Xu Zhen Zhong
Xu Zhen Zhong
To experience
China

I began to study jazz drum in 1990, signed mapex endorsement in 2009, Zildjian cymbal endorsement in 2010 and remo drum skin endorsement in 2014

Back to the top